На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 05.05.2023. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода на мерном месту Градски Парк  је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честица
PM10 PM2,5
5/5/2023 6:00 52.53 22.87
5/5/2023 7:00 60.84 21.98