На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 05.05.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење
сатних концентрација  сумпордиоксида.

  Брезоник Градски парк Институт Кривељ Слатина
2021-05-05 07:00:00 1030.62 159.45 82.94 32.87 24.29
2021-05-05 08:00:00 1442.71 45.06 32.23 133.8 26.41
2021-05-05 09:00:00 803.63 24.59 21.74 142.22 12.31

Tоком истог периода нису евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.