На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 05.04.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мм Г.Парк.

2022-04-05 08:00:00 82.37 606.13 14.73 116.78 248.96
Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.
                                                   
ПМ10 ПМ2,5
5.4.2022 08:00 103.18 51.79