На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 05.04.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концентрација  сумпордиоксида.

 

Градски парк

2021-04-05

11:00:00

680.77

Tоком истог периода нису евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.