На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 4.04.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано сатно прекорачење концетрације  сумпордиоксида на мм Градски парк и Брезоник
 
  Брезоник     Г. Парк  
2020-04-04 08:00:00         26.41           665.87 45.85 544.33  
2020-04-04 15:00:00 19.75 13.61 6.33 39.76 960.69
2020-04-04 16:00:00   17.46 7.9 42.66 1829.73
2020-04-04 17:00:00 18.59 13.51 8.05 37.8 1302.7
2020-04-04 18:00:00 16.94 19.76 6.67 36.13 531.85
2020-04-04 21:00:00 18.8   6.61 33.22 2249.94
2020-04-04 22:00:00 19.74 15.54 7.12 31.78 1039.65
2020-04-04 23:00:00 19.47 15.93 6.91 34.28 1431.13

Такође, у току наведеног периода  евидентирана су прекорачења концентрације суспендованих честица  на м.м. Градски пак: 

   ПМ10  ПМ2.5
2020-04-04 05:00:00 54.3 30.12
2020-04-04 07:00:00 60.58 29.52
2020-04-04 08:00:00 72.36 40.82
2020-04-04 09:00:00 53.94 24.96
2020-04-04 11:00:00 58.64 19.63
2020-04-04 15:00:00 54.05 33.71
2020-04-04 16:00:00 64.9 41.5
2020-04-04 17:00:00 59.69 35.96
2020-04-04 20:00:00 56.68 26.44
2020-04-04 21:00:00 83.25 60.32
2020-04-04 22:00:00 61.7 40.67
2020-04-04 23:00:00 63.15 44.6
English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст