На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 5.04.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано сатно прекорачење концетрације сумпордиоксида на мм Градски парк
 
Г. парк
2020-04-05 00:00:00 17.07 14.92 6.38 36.09 1066.49
2020-04-05 01:00:00 17.22 12.79 6.91 31.26 2145.58
2020-04-05 02:00:00 17.52 12.45 5.89 32.57 2031.42
2020-04-05 03:00:00 16.85 11.83 6.41 33.86 903.37
2020-04-05 04:00:00 15.13 10.11 6.08 32.46 527.18
2020-04-05 05:00:00 15.89 10.45 6.69 32.27 662.99
2020-04-05 06:00:00 15.84 9.25 6.73 30.46 1316.52
2020-04-05 07:00:00 15.12 7.37 6.38 26.97 841.2
2020-04-05 19:00:00 13.65 7.09 6.49    30.51 703.66
2020-04-05 20:00:00 12.87 4.5 6.94 27.83 1738.78
2020-04-05 21:00:00 12.49 4.19 5.87 26.28 1778.37
2020-04-05 22:00:00 13.59 4.69 5.3 30.2 2450.35
2020-04-05 23:00:00 14.52 5.05 5.75 26.41 911.13

Током целог посматраног периода евидентирано је прекорачење концентрације суспендованих честица величине ПМ 10 (мерно место Г.Парк) изузев за мерења у 5:00 ; 7:00 и 8:00 сати.

Концентрације честица ПМ2,5 су биле у дозвољеним границама,изузев у 2:00 када је измерено 57.56ug.m-3 и у 6:00 кад је концентрација износила 59.79ug.m-3
English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст