На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 05.03.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица    на мерном месту Градски Парк
2022-03-05 13:00:00 68.69 32.34
2022-03-05 14:00:00 64.43 34.77
2022-03-05 15:00:00 57.22 33.52
2022-03-05 16:00:00 53.36 33.31
2022-03-05 17:00:00 59.68 43.33
2022-03-05 18:00:00 51.01 36.61
2022-03-05 19:00:00 64.58 45.2