На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 05.03.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концентрација  сумпордиоксида на мм Институт

 

2021-03-05    06:00:00  650.3 ug.m-3

 

2021-03-05    07:00:00 1464.34 ug.m-3

Tоком истог периода су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк

 

 

ПМ 10

 

 

ПМ 2.5

2021-03-05

07:00:00

  115.52     43.71
2021-03-05

08:00:00

119.98 49.21