На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 05.02.2022.године у периоду 00:00 до 23:59 часова је евидентирано  прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

                             Брез.  Г.Парк    Инст. Крив.  Слат.
2022-02-05 09:00:00 142.09 924.74 39.22 24.27 38.52
2022-02-05 10:00:00 157.49 1765.29 169.32 29.55 37.43
Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк
2022-02-05 08:00:00 77.21 56.33
2022-02-05 09:00:00 136.85 101.92
2022-02-05 10:00:00 129.58 99.65