На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 05.02.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на мерним местима у граду.

Tоком истог периода је евидентирано прекорачења концентрације суспендованих честица ПM2.5 на мерном месту Градски парк  у 16h и износило је 45,15 ug/m-3.