На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 05.1.2023. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода на мерном месту Градски Парк.је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.
pm10 pm2,5
5.1.2023 10:00 86.91 26.93
5.1.2023 11:00 52.12 24.56
5.1.2023 12:00 59.69 23.feb