На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 05.01.2022.године у периоду 00:00 до 23:59 часова није евидентирано сатно прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода ниjе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица величине пм10   на мерном месту Градски Парк.
2022-01-05 15:00:00 80.57