На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 04.11.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.
Током истог периода на мерном месту Градски Парк.ниjе евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.
pm10 pm2,5
4.11.2022 09:00 56.99 37.14
4.11.2022 15:00 79.55 36.24
4.11.2022 16:00 63.55 33.83