На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 04.11.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатнихе концетрације сумпордиоксида  на мерном месту Градски парк
2020-11-04 11:00:00 4.89 8.84 502.69 4.46
 Tоком истог периода нису евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.