На основу података са сајта Агенције заштите животне средине на дан 04.10.2023. у периоду од 00:00 до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.
Таком истог периода на мерном месту Градски парк је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честица.
PM10 PM2,5
4.10.2023 08:00 70.87 25.51
4.10.2023 09:00 60.55 28.88