На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 03.10.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида

 
 Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица ПМ10 на мерном месту Градски Парk.
2021-10-03 08:00:00 59.31 33.09
2021-10-03 09:00:00 54.93 25.07
2021-10-03 10:00:00 72.49 26.1
2021-10-03 11:00:00 61.16 20.13
2021-10-03 12:00:00 68.23 19.44
2021-10-03 13:00:00 51.42 17.72
2021-10-03 14:00:00 63.1 19.58
2021-10-03 15:00:00 54.02 15.98
2021-10-03 16:00:00 59.84 19.21
2021-10-03 17:00:00 83.35 25.4
2021-10-03 18:00:00 64.63 25.02