На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 04.10.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

 
 Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица ПМ10 на мерном месту Градски Парk.
4.10.2021 08:00 69.31 33.52
4.10.2021 09:00 53.34 27.83
4.10.2021 17:00 79.87 33.55
4.10.2021 18:00 73.14 33.93