На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 04.09.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида у 8:00 сати на мм Г.Парк и износило је  361.14   ug.m-3

Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица пм 10 на мерном месту Градски Парk.
2021-09-04 08:00:00 107.39