На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 04.07.2022.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано je прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.

2022-07-04 08:00:00    51.59

Суспендоване честице PM2.5 на мерном месту Градски парк није евидентирано прекорачење.