На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 4.06.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.
Tоком истог периода су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица  PM 10 на мерном месту Градски Парк.
2021-06-04 08:00:00 56.43
2021-06-04 13:00:00 51.94