На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 04.05.2020. године, у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано   
сатно прекорачење концетрације сумпордиоксида ни на једном мерном месту на територији града Бора.

 

У истом периоду евидентирана су следећа преокрачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски парк:

  ПМ10 ПМ2.5
2019-12-22 11:00:00 75.17 71.88
2019-12-22 17:00:00 43.96 41.98
2019-12-22 21:00:00 54.55 52.35
English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст