На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 04.03.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица    на мерном месту Градски Парк
pm 10 pm2,5
3/4/2022 6:00 61.37 30.79
3/4/2022 7:00 72.12 36.46