На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 04.02.2022.године у периоду 00:00 до 23:59 часова је евидентирано  прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида. на мм Градски парк  у 9:00 сати и износило је   614.86  ug.m-3 

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк
2022-02-04 08:00:00 62.21 43.97
2022-02-04 09:00:00 62.94 45.89
2022-02-04 10:00:00 56.37 30.7
2022-02-04 15:00:00 74.05 29.69