На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 04.02.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на мерним местима у граду.

Tоком истог периода  је евидентирано прекорачења концентрације суспендованих честица ПM2.5 на мерном месту Градски парк у 1h и износило је 32,50ug/m-3.