На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 04.01.2022.године у периоду 00:00 до 23:59 часова није евидентирано сатно прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода ниjе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица   на мерном месту Градски Парк.
2022-01-04 15:00:00 56.33