На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 03.12.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида

Током истог периода ниjе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица   на мерном месту Градски Парк.