На основу података са сајта Агенције заштите животне средине на дан 03.11.2023. у периоду од 00:00 до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.
Таком истог периода на мерном месту Градски парк је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честица.

 

  ПМ 10 ПМ 2,5
2023-11-03 22:00:00 55.49 50.3
2023-11-03 23:00:00 53.23 45.11