На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 03.11.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.
Током истог периода на мерном месту Градски Парк.ниjе евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.
3.11.2022 09:00 51.56 12.31
3.11.2022 14:00 54.6 29.43
3.11.2022 15:00 83.19 43.43
3.11.2022 16:00 100.37 67.5
3.11.2022 17:00 80.64 64.8