На основу података са сајта Агенције заштите животне средине на дан 03.10.2023. у периоду од 00:00 до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.
Таком истог периода на мерном месту Градски парк је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честица.
PM10 PM2,5
3.10.2023 08:00 67.6 38.92