На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 03.09.2023.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периодa евидентирано је прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.
2023-09-03 09:00:00 56.77

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк није евидентирано прекорачење