На основу података са сајта Агенције заштите животне средине на дан 03.08.2023. у периоду од 00:00 до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.
Таком истог периода на мерном месту Градски парк је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честица
ПМ10 ПМ2.5
2023-08-03 07:00:00 52.35 38.01