На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 03.08.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица PM10  на мерном месту Градски Парк:
2022-08-03      08:00:00      66.60