На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 03.08.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова је евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на следећим мерним местима:

 

  Брез. Инст. Г.парк
2020-08-03 04:00:00 4.78 227.06 717.73
2020-08-03 05:00:00 5.79 316.58 626.15
2020-08-03 06:00:00 5.56 470.4 456.62

 

  Брез. Инст. Кривељ Г.парк
2020-08-03 13:00:00 6.71 17.68 56.22 317.62
2020-08-03 19:00:00 4.97 18.25 19.38 1204.85
2020-08-03 20:00:00 5.25 20.03 20.14 458.91
2020-08-03 23:00:00 5.48 15.81 85.48 789.12

Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски парк:

  ПМ1 ПМ2
2020-08-03 06:00:00 53.89 37.74
2020-08-03 08:00:00 66.95 17.58
2020-08-03 10:00:00 52.04 14.67
2020-08-03 11:00:00 50.5 14.29
2020-08-03 12:00:00 56.51 17.15
2020-08-03 13:00:00 52.29 17.87
2020-08-03 16:00:00 54.24 15.4
2020-08-03 17:00:00 71.36 16.19
2020-08-03 18:00:00 53.1 15.21
2020-08-03 21:00:00 52.68 17.23

 

 

English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст