На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 03.05.2023. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода на мерном месту Градски Парк.је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица

  PM 10 PM 2.5
2023-05-03 11:00:00 82.98 16.62
2023-05-03 12:00:00 56.61 14.43
2023-05-03 16:00:00 72.6 15.6
2023-05-03 17:00:00 55.32 15.45
2023-05-03 21:00:00 62.03 18.45