На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 03.05.2021. године у периоду  00:00h до 23:59  часова није евидентирано прекорачење  сатних концентрација  сумпордиоксида

Tоком истог периода нису евидентирана  прекорачења концентрација  суспендованих честица  на мерном
месту Градски Парк.