На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 03.05.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано сатно прекорачење концетрације сумпордиоксида  ни на једном мерном месту на територији града Бора. 

У истом периоду евидентирана су следећа преокрачења концентрација суспендованих честица на мм Градски парк:
  ПМ10 ПМ2,5
2020-05-03 09:00:00 53.5 52.48
2020-05-03 10:00:00 96.71 94.8
2020-05-03 11:00:00 106.55 103.96
2020-05-03 12:00:00 98.92 94.08
2020-05-03 13:00:00 115.19 110.36
2020-05-03 14:00:00 69.53 65.14
2020-05-03 15:00:00 106.78 100.32
2020-05-03 16:00:00 96.65 92.74

 

English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст