На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 03.04.2021. године у периоду 00:00h до 23:59
часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида

Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк

ПМ 10 ПМ 2.5
4/3/2021 6:00 34.42
4/3/2021 7:00 43.9 30.69
4/3/2021 8:00 36.84 27.87