На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на да 03.03.2023.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано је прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.
2023-03-03 07:00:00 50.81

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење.
2023-03-03 00:00:00 30.34
2023-03-03 03:00:00 32.6
2023-03-03 04:00:00 33.46
2023-03-03 05:00:00 34.46
2023-03-03 06:00:00 40.8
2023-03-03 07:00:00 48.41
2023-03-03 08:00:00 42.64
2023-03-03 09:00:00 34.49