На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 03.02.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на мерним местима у граду.

Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица ПM2.5 и ПМ10 (ug.m-3) на мерном месту Градски парк.

ПМ 10

ПМ 2.5

2021-02-03      00:00:00

52.71

33.58

2021-02-03      01:00:00

57.19

38.09

2021-02-03      03:00:00

47.41

31.39

2021-02-03      04:00:00

47.01

31.29

2021-02-03      05:00:00

58.56

39.82

2021-02-03      06:00:00

54.29

38.16

2021-02-03      08:00:00

33.36

30.55

2021-02-03      09:00:00

43.39

32.99

2021-02-03      10:00:00

44.91

35.03

2021-02-03      22:00:00

38.89

33.17