На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 03.01.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мм Г.Парк у 9:00 које износи 420.13 ug.m-3  и у 10:00 часова на мм Брезоник  577,81 ug.m-3

  Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк
2022-01-03 09:00:00 68.71 54.41
2022-01-03 10:00:00 55.28 37.25