На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 03.01.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Tоком истог периода нису евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк.