На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 02.12.2023. у периоду од 00:00 до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумордиоксида.

Током истог периода на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење суспендованих честица.
2023-12-02 09:00:00 68.08 47.08