На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 02.12.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода на мерном месту Грдски Парк.jе евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.
pm 10 pm 2.5
2.12.2022 14:00 52.45 13.26
2.12.2022 15:00 56.38 15.49
2.12.2022 16:00 165.93 26.4
2.12.2022 17:00 166.46 37.6
2.12.2022 18:00 56.75 19.83