На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 02.12.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица   на мерном месту Градски Парк.
2021-12-02 16:00:00 64.43 30.78
2021-12-02 17:00:00 64.96 35.53
2021-12-02 18:00:00 56.55 29.29