На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 02.11.2023.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периодa евидентирано је прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.
2023-11-02 17:00:00 71.97
2023-11-02 18:00:00 66.37

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење.
2023-11-02 16:00:00 32.06
2023-11-02 17:00:00 57.87
2023-11-02 18:00:00 57.61
2023-11-02 19:00:00 37.59