На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 02.11.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.
Током истог периода на мерном месту Градски Парк ниjе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.
pm10 pm2,5
2.11.2022 07:00 71.55 32.6
2.11.2022 08:00 75.72 32.02
2.11.2022 09:00 135.27 42.69