На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 02.11.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење *сатних *концетрација сумпордиоксида.
Током истог периода ниjе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.