На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 01..10.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.
 Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица ПМ10 на мерном месту Градски Парк
10/2/2021 8:00 61.21 28.38
10/2/2021 9:00 64.74 29.35
10/2/2021 10:00 62.99 29.36
10/2/2021 11:00 88.04 27.24
10/2/2021 12:00 107.64 21.79
10/2/2021 15:00 57.79 15.94
10/2/2021 16:00 86.27 19.57
10/2/2021 17:00 57.09 16.8