На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 02.08.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мм Институт.

2.8.2021 05:00 1.25 6.68 615.56 9.44
2.8.2021 06:00 11.14 6.6 417.66 9.93
2.8.2021 07:00 12.45 37.41 1277.37 11.73
Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица величине пм10  на мерном месту Градски Парk.
2.8.2021 06:00 50.93 17.55
2.8.2021 07:00 120.34 31.64
2.8.2021 08:00 80.41 20.45
2.8.2021 12:00 80.78 19.16