На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 02.07.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.
 pm10 pm2,5
7/2/2022 7:00 73.51 22.68
7/2/2022 9:00 57.54 19.97
7/2/2022 10:00 59.19 15.67